Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

krolewnaa
Cenię sobie picie wódki w inteligentnym towarzystwie, bo po dwóch godzinach nie jestem pijany, tylko wysilam mózg do rozmowy, przez co się nie upijam. Z kolei impreza z nudnymi ludźmi sprawia, że palę tonę szlugów i umieram dnia następnego. I jestem zły, że w ogóle wyszedłem z domu. Tandetny amerykański film dostarczyłby mi więcej przemyśleń.
— Emil Blef
Reposted fromsesja sesja viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
krolewnaa
To chyba normalne, ze chciałabym czasami usłyszeć ciche, ciemne, drżące "tęskniłem, tak cholernie tęskniłem"

May 29 2015

krolewnaa
7566 de29
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaeredvareth eredvareth
krolewnaa
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk

May 28 2015

krolewnaa
3679 5abe
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamefir mefir
krolewnaa
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viamefir mefir
krolewnaa
7410 5269 500
Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaownstyle ownstyle
krolewnaa
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— Before Sunset
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
krolewnaa
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me

May 27 2015

krolewnaa
    
Reposted frombeyooonce beyooonce viamefir mefir
krolewnaa
Reposted fromtlakh tlakh viakina kina
8218 f59f
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakina kina
krolewnaa
4523 a6f6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakina kina
krolewnaa
Play fullscreen
Not a single word needed to show so much emotion. 
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
krolewnaa
0419 0ef0 500
krolewnaa
Tatra Mountains, Poland.
krolewnaa
Dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien.
— noc i dzień
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viakina kina
krolewnaa
0257 9574 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
8401 2cfd 500
Overground by James Popsys / taken on iphone 6
krolewnaa
0439 4148
Reposted fromsagara sagara viakina kina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl